درگاه پرداخت – حمایت مالی

در این صفحه شما مبلغ خود را وارد کنید و یک نام وارد کنید . قسمت های دیگر اجباری نیست. اگر میخواهید هزینه طراحی یا حمایت مالی انجام دهید از طریق درگاه پرداخت زیر انجام دهید . ( دکمه پرداخت )

تومان

https://zarinp.al/artyworks.ir

یا اگر مایل هستید حمایت های خود را میتوانید مستقیم به شماره کارت و حساب زیر واریز کنید

مطالب مرتبط

Select Language »
ایدی تلگرام
کانال تلگرام
SOCIALICON
SOCIALICON